Rozliczenie dochodów z Belgii

Dochody osiągnięte z tytułu pracy w Belgii mogą zostać rozliczone w Polsce jedynie po spełnieniu określonych warunków. Poniżej przedstawione zostały zarówno wytyczne decydujące o możliwości rozliczenia dochodów w Polsce oraz zasady prawidłowego rozliczenia.

Rozliczenie w Polsce.

Teoretycznie dochody osoby, która została wydelegowana do pracy w Belgii, powinny zostać opodatkowane według belgijskich stawek. Jednak dochody z tego państwa nie będą mogły zostać rozliczone w miejscu ich uzyskania w przypadku, kiedy czas pobytu w Belgii nie przekroczy 183 dni bądź gdy umowa, na podstawie której świadczona jest praca, została zawarta w Polsce.

Jeżeli te warunki nie są spełnione, istnieje duże ryzyko podwójnego opodatkowania osiągniętych dochodów (zarówno w Belgii, jak i w Polsce). W celu uniknięcia podobnej sytuacji Polska i Belgia podpisały specjalną umową, która pozwala na wyliczenie należnego podatku w taki sposób, aby uniknąć płacenia podwójnych podatków.

Odliczenie proporcjonalne.

Dochody z Belgii powinny zostać rozliczone z polskim fiskusem na zasadzie odliczenia proporcjonalnego. Podatnik zobowiązany jest do złożenia w rocznym zeznaniu jasnej informacji o osiągniętych za granicą dochodach oraz o wysokości zapłaconego od nich podatku.

W przypadku dochodów belgijskich, odliczenie podatku w Polsce ograniczone jest ściśle określonym limitem. Powyższy limit jest równy stosunkowi iloczynu podatku od całości dochodu oraz dochodu z zagranicy do dochodu całkowitego (polski + belgijski).

Dodatkowe ulgi.

Suma dochodów z umowy o pracę powinna być pomniejszona o tzw. koszty uzyskania przychodów. Ponadto przychód może zostać pomniejszony o 30% diety za każdy dzień pracy zarobkowej za granicą. W przypadku Belgii dzienna dieta wynosi 45 euro.

W rozliczeniu dochodów osiągniętych w Belgii może zostać uwzględniona również tzw. ulga abolicyjna, czyli różnica między podatkiem oszacowanym wobec przychodów zagranicznych za pomocą metody kredytowej a podatkiem wyliczonym w stosunku do tych dochodów z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją.