Rozliczenie dochodów osiągniętych w Danii

Początek każdego roku nakłada na osoby pracujące obowiązek rozliczenia się z tzw. fiskusem. Problem może jednak stanowić uwzględnienie dochodów osiągniętych poza granicami kraju. Czy w przypadku pracy zarobkowej w Danii należy rozliczyć się w Polsce czy w państwie, w którym osiągnięto dochody?

Ograniczony czy nieograniczony obowiązek podatkowy.

Pierwszą z kwestii, jaką należy uwzględnić przed rozliczeniem z uzyskanych w minionym roku dochodów, jest ustalenie państwa, w którym osiągnięte dochody powinny zostać rozliczone. Wyjazd w celach zarobkowych za granicę często sugeruje, że osoba pracująca poza granicami Polski powinna rozliczyć uzyskane dochody w państwie, w którym je osiągnęła. Jednak ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że powyższe myślenie jest błędne.

Powyższa ustawa stwierdza, że nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (konieczności rozliczenia w Polsce wszystkich dochodów) podlega osoba, której miejscem zamieszkania jest Polska. Wbrew pozorom fakt zamieszkiwania na terenie państwa potwierdza nie miejsce rzeczywistego przebywania konkretnej osoby, lecz posiadanie przez nią rodziny bądź interesów na terenie RP. Samodzielny wyjazd za granicę w celu zdobycia środków na utrzymanie rodziny, która pozostała w Polsce wystarczą, aby na nałożyć na emigranta obowiązek rozliczenia się w polskim urzędzie skarbowym.

Taki obowiązek może zostać nałożony również w przypadku, kiedy – mimo braku tzw. centrum interesów osobistych w Polsce (np. rodziny) – konkretna osoba przybywała na terenie RP minimum 183 dni w ciągu roku. W takim przypadku również musi rozliczyć się w Polsce.

Obowiązek opodatkowania w Danii?

Sytuacja z rozliczeniem dochodów wygląda nieco inaczej w przypadku, kiedy osoba przebywająca na terenie Danii otrzyma status tzw. rezydenta podatkowego. Wówczas dochody osiągnięte na terenie Danii są rozliczanego według duńskiego prawa podatkowego. W Polsce mogą zostać rozliczone jedynie dochody osiągnięte w rodzinnym kraju.

Duńskim rezydentem podatkowym można zostać na wniosek samego zainteresowanego bądź w przypadku, kiedy pobyt danej osoby w Danii przekroczy pół roku.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Jeszcze do niedawna praca zarobkowa w Danii niosła ze sobą ryzyko podwójnego opodatkowania osiągniętych dochodów. Jednak zawarta polsko-duńska umowa jasno obecnie wskazuje, że metoda proporcjonalnego odliczenia pozwala na uniknięcie opłacania podwójnego podatku.

Wystarczy jedynie podczas rozliczenia podatkowego w Polsce uwzględnić dochody z Danii. Wzięcie pod uwagę zagranicznych zarobków jest istotne przy obliczaniu stawki podatkowej dotyczącej dochodów pochodzących z pracy w Polsce.

W przypadku rozliczenia duńskiego dochodu w Polsce przychód może zostać zmniejszony o 30% diety należnej za każdy dzień pobytu poza granicami kraju w celach zarobkowych. Odliczeniu mogą podlegać również składki na ubezpieczenia społeczne, które zostały uregulowane w Danii (pod ściśle określonymi warunkami).