Rozliczenie dochodów czeskich w Polsce

Mogłoby się wydawać, że dochody osiągnięte w państwie naszych sąsiadów nie będą sprawiać problemów rozliczeniowych. I tak rzeczywiście jest, gdyż dochody czeskie nie podlegają polskiemu opodatkowaniu. Nie oznacza to jednak, że nie mają żadnego wpływu na rozliczenie się z polskim fiskusem.

Opodatkowanie w Czechach.

Dochody osiągnięte z pracy w Czechach nie podlegają opodatkowaniu polskim PIT. Jednak podatnik ma obowiązek uwzględnienia w rocznym rozliczeniu wszystkich uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów. Zarobki z Czech wpływają bowiem na wartość efektywnej stopy procentowej. Jej wysokość będzie stosowana wobec dochodów podatnika uzyskanych na terenie Polski.

Efektywna stopa procentowa.

Wysokość stopy procentowej, która ma zostać zastosowana wobec polskich dochodów, oblicza się według ściśle określonego wzoru. Jej wartość jest równa stosunkowi podatku obliczonego od całkowitego dochodu do iloczynu dochodu całkowitego oraz liczby 100.

Ulgi i odliczenia.

Rozliczając czeskie i polskie dochody można wykorzystać kilka ulg. Istnieje możliwość zmniejszenia pozyskanego dochodu o wartość 30% diety za każdy dzień pracy zarobkowej w Czechach. Ponadto – z zachowaniem ściśle określonych warunków – koszty ubezpieczenia społecznego w Czechach mogą zostać odliczone w Polsce.

Kiedy nie rozliczamy dochodów w Polsce?

Jednak nie zawsze dochody osiągnięte w Czechach muszą zostać uwzględnione w polskim rozliczeniu. Nie we wszystkich przypadkach podatnik ma również obowiązek rozliczenia się z polskim fiskusem. Taki obowiązek jest nałożony tylko wówczas, kiedy dana osoba posiada status polskiego rezydenta podatkowego (przebywał na terenie Polski minimum 183 dni w ciągu roku i na terenie RP posiada centrum osobistych interesów). Natomiast w przypadku, kiedy dany podatnik stał się rezydentem podatkowym Czech, w Polsce musi rozliczyć się jedynie wówczas, gdy uzyskał dochody z państwa nad Wisłą. Jeżeli całość dochodów pochodzi z Czech, obowiązek rozliczenia z polskim fiskusem zostaje zniesiony.